Dotační poradenství pro všechny typy potenciálních žadatelů od podání žádosti o dotaci, přes dotační management při realizaci projektu až po podání závěrečné zprávy a poslední žádosti o platbu.


 

SLUŽBA ZAHRNUJE:

I. IDENTIFIKACE POTŘEB

 1-pohovor-ico-bez

II. VOLBA PROGRAMU

2-vyhledat-analyzovat-ico-bez

III. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI

3-zadost-o-dotaci-ico-bez

IV. PODÁNÍ ŽÁDOSTI

4-podani-zadosti-ico-bez

Poskytujeme komplexní servis v oblasti přípravy žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace – průzkum trhu, podnikatelský záměr, rozpočet projektu, smluvní a právní servis a zpracování koncepce výběru dodavatelů.
Na trhu s dotacemi v ČR je pro rok 2016 otevřeno 16 operačních programů, ve kterých je plánováno vypsání více než 650 výzev na podávání žádostí. DOTEA CONSULTING s.r.o. se specializuje především na pět největších (měřeno objemem finančních prostředků k rozdělení) operačních programů:

  • Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ – OP PIK – cílem je podpora rozvoje podnikání a implementace inovací.
  • Operační program „Zaměstnanost“ – OPZ – cílem je podpora projektů v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání.
  • Operační program „Životní prostředí“ – OPŽP – cílem je podpora projektů na ochranu přírody, vody, vzduchu, zpracování odpadů a úspor energie.
  • Integrovaný regionální operační program – IROP – cílem je podpora rozvoje regionů ČR v oblasti dopravy, IZS, sociální integrace a podnikání zdravotnictví, kultury, eGovernmentu a územního rozvoje.
  • Program rozvoje venkova – PRV – cílem je podpora a rozvoj zemědělství a venkovských oblastí.

Specializujeme se také na programy podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jak z národních, tak z evropských zdrojů:

  • Programy Technologické agentury České republiky – TAČR – cílem je podpora spolupráce podniků a výzkumných organizací na projektech výzkumu a vývoje (zejména programy Epsilon, Delta, Omega, Zéta).
  • Program TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu - TRIO - cílem je podpora spolupráce podniků a výzkumných organizací na projektech výzkumu a vývoje.
  • Horizon 2020 - programy Evropské komise na podporu podnikání, vědy a výzkumu, vzdělávání a inovací.
  • Program Excelence - program MŠMT na podporu výzkumu a vývoje a mezinárodní spolupráce.

V případě zájmu o podrobnější podmínky jednotlivých programů nás prosím kontaktujte.