Poskytujeme nezávislé poradenství v sektoru českých i evropských dotací, inovačních projektů a projektů na rozvoj subjektů v podnikové i veřejné sféře. Klientům poskytujeme podporu v případech, kdy je např. nutné zvýšit výkon, opravit stávající provozy, získat nové zaměstnance, ale také např. vyřešit obtíže v oblasti veřejných zakázek.


KOMU JE SLUŽBA URČENA: Služba je určena zejména projektovým a produktovým manažerům firem i veřejných institucí, kteří mají zájem rychle a efektivně optimalizovat finanční toky a maximalizovat jejich dopad v položce čistého zisku.

CO JE CÍLEM: Poskytnout klientovi odbornost, know-how a personální podporu v oblasti realizace rozvojových a inovačních projektů, na které klient nemá vlastní kapacity, odbornost a vypracované postupy, zejména v oblasti dotací a finančního řízení, případně navazování spolupráce v ČR i zahraničí.

KOLIK STOJÍ PORADENSKÉ SLUŽBY:Cena služby se stanovuje individuálně po provedení auditu klientovi situace a dle komplexnosti navrženého řešení. Cena poradenské služby v oblasti dotací se skládá ze složky fixní a dále složky provizní, tj. procentní odměny z přidělené dotace. Cena za realizaci rozvojových projektů, projektů zaměřených na průzkum trhu nebo se stanovuje jako fixní dle časové náročnosti nebo hodinovou sazbou.


CO SLUŽBA ZAHRNUJE

I. AUDIT PRODUKTŮ A PROCESŮ

 1-pohovor-ico-bez

II. STANOVENÍ POSTUPU

2-vyhledat-analyzovat-ico-bez

III. REALIZACE / KOREKCE

3-zadost-o-dotaci-ico-bez

IV. ZHODNOCENÍ OPATŘENÍ

4-podani-zadosti-ico-bez

 

JAKÉ TYPY SLUŽEB NABÍZÍME

 • PROJEKTY: Aktivní účast na analýze, plánování a realizaci rozvojových a inovačních projektů s cílem maximalizovat finanční efekt při čerpání veřejných prostředků
 • FINANCE: Zprostředkování komunikace s bankami a úvěrovými institucemi
 • ZÁKAZNÍK: Analýza trhu, průzkum preferencí a potřeb zákazníků pro potřeby rozvoje vlastních produktů
 • LIDSKÉ ZDROJE: Zajištění prostředků na rozvoj lidských zdrojů, zejména v rámci dotačních programů zaměřených na vzdělávací aktivity (kurzy, školení, výměnné pobyty)
 • VZDĚLÁVÁNÍ: Nabídka odborných lektorských kurzů v oblasti dotací, veřejných zakázek a duševního vlastnictví
 • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: Analýza stavu duševního vlastnictví, návrh strategie ochrany a správa portfolia duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky)
 • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE: Analýza a plánování potřeb v oblasti modernizace software a počítačového vybavení subjektu, virtualizace síťových služeb a další infrastruktury.
 •  

  PŘÍPADOVÉ STUDIE NAŠICH KLIENTŮ

  PŘÍKLAD - MALÝ PODNIK: Klient, vyvíjející nový dopravní prostředek ve spolupráci s českou univeritou, měl zájem diverzifikovat dotační zdroje a celkově podpořit vývoj nového produktu. Řešením, které Dotea Consulting navrhla, bylo provedení průzkumu trhu na velkém evropském veletrhu. Průzkum trhu jednoznačně potvrdil zájem i v zahraničí, na základě čehož bylo možné připravit žádost do programu Evropské komise s názvem SME Instrument Phase 1 (program Horizon 2020). Taktéž byla na základě výsledků průzkumu připravena žádost do českého dotačního schématu Technologické agentury ČR, do programu Epsilon. Personální zajištění a koordinaci projektových týmů, které realizovaly průzkum trhu a připravovaly obě žádosti bylo plně zajištěno ze strany Dotea Consulting, což na straně klienta vyžadovalo pouze minimální zapojení do realizace záměru na rozšíření dotačních zdrojů od schémat českých ke zdrojům Evropské unie. SHRNUTÍ SLUŽEB: provední průzkumu trhu, vč. designu, realizace na místě a vyhodnocení; příprava žádosti H2020 SME Instruments Phase 1 (EU); příprava žádosti TAČR Epsilon (ČR)