Služba zahrnuje komplexní poradenství v oblasti zadávacích řízení či obecně výběru dodavatele. Naše poradenství je založeno na komplexním přístupu, proto v rámci služby „Tendr“ spolupracujeme s klientem ve všech fázích výběru dodavatele.


KOMU JE SLUŽBA URČENA: Služba je určena zejména managementu firem i veřejných institucí, kteří mají zájem minimalizovat finanční rizika, spojená se správným postupem při výběru dodavatele.

CO JE CÍLEM: Poskytnout klientovi komplexní podporu v oblasti realizace veřejných zakázek a výběrových řízení.

KOLIK STOJÍ PORADENSKÉ SLUŽBY: Cena služby se stanovuje individuálně po provedeném auditu potřeb zadavatele a dle komplexnosti řešení formou fixní částky nebo hodinové sazby.


CO SLUŽBA ZAHRNUJE

I. ANALÝZA STAVU A POTŘEB

1-pohovor-ico-bez

II. STANOVENÍ POSTUPU

2-vyhledat-analyzovat-ico-bez

III. REALIZACE / KOREKCE

3-zadost-o-dotaci-ico-bez

IV. ZHODNOCENÍ POSTUPU

4-podani-zadosti-ico-bez

JAKÉ TYPY SLUŽEB NABÍZÍME

  • AUDIT: Identifikace a případná optimalizace potřeb zadavatele.
  • PRŮZKUM: Předběžný průzkum trhu pro stanovení případného potenciálního okruhu oslovených dodavatelů včetně stanovení předpokládané hodnoty zakázky.
  • POSTUP: Stanovení správné formy a druhu zadávacího řízení v souladu s obecně závaznými právními pravidly či pokyny poskytovatelů dotace.
  • ADMINISTRACE: Zpracování kompletní administrativy související s realizací zadávacích řízení od vyhlášení až po oznámení výsledků a závěrečné zprávy.
  • KOORDINACE: Koordinace a optimalizace celého procesu výběru dodavatele s cílem minimalizace administrativní zátěže zadavatele při maximalizaci právní jistoty postupu zadavatele.