Poskytneme Vám nezávislé poradenství v oblasti českých i evropských dotací, inovačních projektů a projektů na rozvoj subjektů v podnikové a vědecko-výzkumné sféře. 

Poradenství je určeno zejména projektovým a produktovým manažerům podniků i výzkumných organizací, kteří mají zájem rychle a efektivně optimalizovat finanční toky a maximalizovat jejich dopad v položce čistého zisku.

Cílem naší služby je poskytnout klientovi odbornost, know-how a personální podporu v oblasti realizace rozvojových a inovačních projektů, zejména v oblasti dotací a finančního řízení, případně navazování spolupráce v ČR i zahraničí.

Cena služby se stanovuje individuálně po provedení auditu klientovi situace a dle komplexnosti navrženého řešení. Cena poradenské služby v oblasti dotací se skládá ze složky fixní a dále složky provizní, tj. procentní odměny z přidělené dotace. Cena za realizaci rozvojových projektů, projektů zaměřených na průzkum trhu nebo se stanovuje jako fixní dle časové náročnosti nebo hodinovou sazbou.

Poradenství probíha ve čtyřech následujících krocích:

poradenství - audit - dotea

             AUDIT PRODUKTŮ
                   A PROCESŮ

DOTEA - poradenství - stanovení postupu

STANOVENÍ POSTUPU 

REALIZACE 

ZHODNOCENÍ OPATŘENÍ

Kterých oblastí se poradenství týká?

Prodeje

Analýza trhu, průzkum preferencí a potřeb zákazníků pro potřeby rozvoje vlastních produktů.

Lidských zdrojů

Zajištění prostředků na rozvoj lidských zdrojů, zejména v rámci dotačních programů zaměřených na vzdělávací aktivity (kurzy, školení, výměnné pobyty).

Financí

Aktivní účast na analýze, plánování a realizaci rozvojových a inovačních projektů s cílem maximalizovat finanční efekt při čerpání veřejných prostředků.

Vzdělávání

Nabídka odborných lektorských kurzů v oblasti dotací, veřejných zakázek a duševního vlastnictví.

Duševního vlastnictví

Analýza stavu duševního vlastnictví, návrh strategie ochrany a správa portfolia duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky).

Informačních technologií

Analýza a plánování potřeb v oblasti modernizace software a počítačového vybavení subjektu, virtualizace síťových služeb a další infrastruktury.

Zvažujete financování Vašich projektů z veřejných financí?

DOTEA ADVISORY s. r. o.

Adresa:
Moravská 174/82
682 01 Vyškov

 

Zásady ochrany osobních údajů

Kontakt:
+ 420 774 161 400
info@dotea.cz